Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 10:44 (Üye) Soru : Merhabalar,Mükellef ithalat yaptığı nemlendirme cihazı satışı yapamaktadır ve özel tüketim vergi mükellefi değil.Fakat ilk defa IV SAYILI ürün kapsamında Heatıng element adı altın küçük bir miktar için ithalatta ötv ödemesi ve bunu ihracat yapmıştır.Bu durumda ithalatta ödediği ÖTV'yi malın maliyetine atabilir mi? ihracatta fatura da ötv göstermesi gerekir mi? Vergi dairesi açısında yapılması gereken bir durum varmıdır? teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ÖTV'den istisnadır. ihracat teslimlerine ilişkin düzenlenen faturada ÖTV hesaplanmaz. ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "İstisnalar" kısmında yer alan "İhracat İstisnası" ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyanda bulunur. Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "İhracat İstisnası" ekini doldurur. Bununla birlikte ihraç konusu malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi onaylı örneği ihracatın gerçekleştiği dönemdeki ÖTV beyannamesine eklenmek suretiyle tevsik edilir. Diğer yandan, ÖTV ödenerek satın alınan malların herhangi bir işlem görmeden, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde, bu mallar için yüklenilen ÖTV iade edilir. Ancak ÖTV ödenerek satın alınan maldan ÖTV'ye tabi olan veya olmayan bir mal üretilerek bu malın ihraç edilmesi halinde, imalatta kullanılan mal için ödenen ÖTV iade edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.