Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 11:39 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, Banka ve ödeme kuruluşlarından yapılan ödemeler gider pusulası yerine geçer diye tebliğ yayımlanmıştı. bu durumda Şirket ortaklarından kiraladığı araçlar için her ay gider pusulası kesip Stopaj ve S.S. ile kdv ödüyorduk.Ödemeler banka aracılığıyla yapıldığından bu durumda gider pusulası kesmeden işlemlere devam edebilir miyiz? edemezsek bankadan ödemeler için gider pusulası düzenlenmez ifadesinden anlamamız gereken nedir? Saygılarımla

Cevap : Bankadan ödemesi kira için ayrıca Gider pusulası düzenlemez. Dekont Gider pusulası yerine geçer 7338 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMEYE GÖRE; VUK’un 234 üncü maddesinde Yapılan düzenleme ile, gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirilmekte ve belgenin düzenlenme süresinin de 7 gün olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca, maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile bu Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilmekte ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmemesi sağlanmaktadır. (7338 SK Md.23 )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.