Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 16:23 (Üye) Soru : Merhaba ; İmalat yapan limited şirket çalışanı asgari ücret ile çalışmaktadır. eksik ücret aldığını söyleyerek firmayı şikayet etmiştir. Sgk müfettişi asgari ücretin günlük ilan edildiğini söyleyerek31 gün olan aylarda günlük asgari ücret*31 gün olarak hesap yapılması gerektiğini raporuna yazmıştır. düzeltme beyanı vermemizi istemektedir. Sgk gününü 30 gün gösterileceğini ancak hesabın 31 gün üzerinden yapılması gerektiğini söylemektedir. Uygulamada 30 gün ve açıklanan aylık asgari ücret beyan edilmektedir. Nasıl bir yol izlememiz hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : 4857 sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince iş sözleşmesinde Maktu Aylık ibaresini kullanmayan şirketlerin; 31 gün çeken aylarda 31 günlük asgari ücret (30 günlük SGK), 28 çeken ayda ise 28 günlük asgari ücret (30 günlük SGK), 30 gün çeken aylarda ise 30 günlük asgari ücret ödemeleri gerektiği tartışmalı bir konudur. İşçilere, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, günlük olarak tespit edilmiş olan cari kanuni asgari ücretin altında ücret ödenmesine imkan veren bir hukuki düzenleme bulunmadığından, tam ay çalışılıyorsa günlük asgari ücretin 30 ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz. Tam ay çalışan sigortalılar veya maktu ücret alan sigortalılar yönünden, asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi, ayın 28,29,30 veya 31 çektiği aylarda günlük asgari ücretin ayın gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden SGK ya bildirim yapılacağı anlamına gelmemelidir. 28 çeken aylarda bildirim 30 gün olmaktadır.. Aksine bu şekilde çalışan sigortalılar için ay kaç çekerse çeksin sigortalı hangi ücreti alıyorsa o ücret üzerinden bildirim yapılmalıdır. Bu da makdu ücret olarak belirtilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.