Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.01.2022 12:58 (Üye) Soru : 2021 ve 2022 yılı defter hadleri nelerdir?

Cevap : 2020-2021 ve 2022 Yılları için belirlenmiş olan hadler aşağıdaki gibidir. VUK 177 .MADDE DEFTER TUTMA HADLERİ 2020 2021 2022 Alış Tutarı 280.000.-TL 300.000.-TL 400.000.-TL Satış Tutarı 390.000.-TL 420.000.-TL 570.000.-TL Yıllık G.Safii iş hasılatı 140.000.-TL 150.000.-TL 200.000.-TL İş hasılatının BEŞ katı ile yıllık satış tutarları toplamı 2020 yılı 260.000.-TL 2021 yılı 300.000.-TL 2022 yılı 400.000.-TL 1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI: A)- VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN SON DÖNEM İŞ HACMİNİN % 20’yi AŞAN bir nispette FAZLA OLMASI HALİNDE; 2021 Yılı Yıllık Alış tutarı : 400.000 .-TL (%20) fazlası = 480.000 .- TL VEYA 2021 Yılı Yıllık Satış tutarı : 570.000 .- TL (%20) fazlası = 684.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. SON İKİ DÖNEM İŞ HACMİNİN % 20’ye KADAR FAZLALIK Göstermesi halinde; (MAL ALIM –SATIM) 2020 Yılı için ALIŞ TUTARLARI ; 300.000.-TL – 360.000.-TL arasında ise; 2021 Yılı için ALIŞ TUTARLARI ; 400.000.-TL – 480.000.-TL arasında ise; İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 2020 Yılı için SATIŞ TUTARLARI ; 420.000.-TL – 504.000.-TL arasında ise; 2021 Yılı için SATIŞ TUTARLARI ; 570.000.-TL – 684 .000.-TL arasında ise; İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. B)- VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI YAPANLAR) 2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) fazlası = 240.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. SON İKİ DÖNEM GAYRİSAFİ İŞ HACMİNİN % 20’ye KADAR FAZLALIK Göstermesi halinde (Hizmet satışı yapanlar için) 2020 Yılı için Gayri Safi İş hasılatı TUTARLARI ; 150.000.-TL – 180.000.-TL arasında ise; 2021 Yılı için Gayri Safi İş hasılatı TUTARLARI ; 200.000.-TL – 240.000.-TL arasında ise; İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. C)- VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) fazlası = 480.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. SON İKİ DÖNEM Diğer İşlerden elde edilen satış hasılatının BEŞ katı ile Mal alım Mal satım ile ilgili satış tutarı Toplamı GAYRİSAFİ İŞ HACMİNİN % 20’ye KADAR FAZLALIK Göstermesi halinde 2021 Yılı için ; 300.000.-TL – 360.000.-TL arasında ise; 2021 Yılı için ; 400.000.-TL – 480.000.-TL arasında ise; İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA : İş hasılatı : 50.000 x 5 = 250.000.- TL Yıllık satış tutarı : 330.000.- TL 250.000+320.000= 580.000.-TL Bu tutar (580.000.-TL ) , 400.000 TL (%20) fazlası olan 480.000 .-TL nı aştığı için İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.