Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2022 16:13 (Üye) Soru : Merhaba, Başka bir işyerinde tam zamanlı sigortalı çalışan şirket ortağının kendi firmasından huzur hakkı alıp alamayacağını sormuştum. Şirket ltd. ve şahıs şirket müdürü. Bu durumda huzur hakkı alabilir mi? Saygılar.

Cevap : TTK'nın 394. maddesinde3, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali hakları açık bir şekilde düzenlenmiş iken, benzer bir düzenleme limited şirket müdürleri hakkında yapılmamıştır. Ancak TTK'da limited şirket müdürlerine yapılacak ödemeler, anonim şirketlerde olduğu gibi, münhasır bir maddedehükme bağlanmamışsa da, dolaylı olarak ifade edilmiştir. Nitekim TTK'nın 616/I-f maddesinde, genel kurulun devredilemez yetkileri arasında müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi de sayılmıştır. Genel kurul, bu yetkiyi başka bir organa veya kişiye devredemeyip, ancak kendisi kullanabilir. Ayrıca müdürlere ödenecek ücrete ilişkin şirket sözleşmesinde bir hükmün bulunması zorunlu değildir. Bu bağlamda, genel kurul kararıyla limited şirket müdürlerine ücret ödenmesi mümkündür
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.