Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2022 16:35 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bir konu hakkında değerli bilgilerinizi rica ederim. 2021 Yılı tamamı için netten anlaşmalı örneğin 6.000 TL+ AGİ (bekar agisi 268,31) Toplam 6.268,31 TL almakta idi. 2022 yılında ocak ayında zam yapılmadığında bu kişi 6.000 TL mi alacak yoksa 6.268,31 TL almaya devam mı edecek. değerli bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına; • Mükellefin kendisi için % 50'si, • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i, • Üçüncü çocuk için %10'u • Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır. Ancak AGİ bir ücret değildir Ücret; İş Kanunundaki tanımıyla bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Oysa ki AGİ, devlete ödenmesi gereken gelir vergisinden (işçiye iade edilmek üzere) belli bir miktarda yapılan indirim miktarıdır. Ücretten verginin kaldırılması ile birlikte AGİ de ortadan kalkmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki işçi aysonu eline geçen nakit ve nakite ilişkin tüm değerleri ücret olarak kabul eder. İşveren AGİ hesaplamasını indirim yapıp oluşan yeni ücreti işçiye ödemiştir. İşçi bu tanımlanan ücreti AGİ dahil anlaştık mı yoksa ayrıca iş sözleşmesinde agi dışı ücret tanımlanmış mı ? diye kontrol etmek gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.