Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2022 17:06 (Üye) Soru : Sn. Üstatlarımız, İyi günler diler, saygılar sunarım. Yeni düzenlenecek bordrolarda yüksek maaşlı olanlarda; ilerleyen aylarda (ilk aydan sonraki) Asgari ücret Vergi istisnasını Aynen DV istisnası gibi Çalışanın Brüt ücretinden SGK işçi primleri düşüldükten sonra kalan matrahtan 4.253,40.- TL her ay indirilerek kalan yeni matrahtan uygun olan vergi dilimine göre mi hesaplanacaktır. Veya Brüt ücretten SGK işçi hissesi düşüldükten sonra kalan vergi matrahından ilgili vergi dilimine göre hesaplanacak ödenecek vergi tutarından 638,01.- TL. mi her ay indirip kalan vergi mi bordroda kesintiye tabi tutulacaktır. Özetle ücret bordrosu GV İstisna tutarı; yüksek maaşlı personellerin ilerleyen aylardaki Asgari ücret vergi matrahı kadar kısım ilgili çalışanın matrahından düşülüp (ilgili vergi dilimlere göre) GV hesaplanacaktır. ilgili dilimlere göre hesaplanmış GV'den sabit asgari ücret üzerinden hesaplanmış sabit tutar indirilerek kalan vergi mi ödenecektir. Vergi dilimi sebebiyle oranlara göre farklı vergi oluşacağından açıklama tam NET anlaşılmamakta olduğundan yorumlamanızı istirham eder, başarı ve kolaylıklar dilerim.

Cevap : Biri asgari ücret ikincisi de daha yüksek olan tutardan örnek hesaplama aşağıda verilmiştir. Asgari Ücret..................... 5004.00 SGDP İşçi Primi %7,5..... 375.30 Gelir Vergisi %15............ 0.00 Asgari Geçim İndirimi..... 0.00 Damga Vergisi %07,59... 0.00 Kesintiler Toplamı........... 375.30 Net SGDP Asgari Ücret... 4628.70 SGDP İşveren Primi %22,5.. 1125.90 Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşveren Sigortası Primi %2 100.08 İşveren Toplam Maliyet .........6229.98 Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Toplam Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Net Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası 6048,33 846,77 60,48 771,16 45,91 5141,08 4324,01 0 5000 937,49 120,97 7106,79 638,01 37,98
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.