Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 13:17 (Üye) Soru : merhaba , sgk e- tebligat başvurusu firma bazında mı olacak yada her şube için ayrı ayrı mı oluşturulmalı , örneğin 15 şubesi olan bir mağazanın 15 ayrı sgk şifresi bulunmakta ? bilgi verebilir misiniz?

Cevap : Yönetmelikte “mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara ilişkin bu yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.” denildi. Yönetmelikte, elektronik tebligata tabi “işveren” tanımı, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak yapıldı. Şu halde tanımlanan işverenin e-devletinden başvuru yapılmalı ve merkez şube vd bu kapsamda e-tebligat başvurusu yapabilecektir.Ya da şubeler ayrı tebligat isteniyorsa İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.