Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2022 10:12 (Üye) Soru : Merhabalar vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Müşavirliğini yaptığım firmam 2022 yılı itibari ile yeni bir yazılım ile çalışmaya başlamış olup sistem e fiş adı altında belgelendirmek yapmakta ve muhtelif müşteriler entegratör yazılımı ile arka planda e arşiv faturaya dönüştüğünü görmekteyim. Yazılım firması sistemden günlük z raporu almam ve buna göre yevmiye kaydı oluşturmam gerektiğinde ısrarla bilgi vermekte ben buna karşı ilgili belgelerin e arşiv fatura olduğu ve fatura olarak kayda alınacağını beyan ettim. İlgili firmanın işlemlerine baktığımda ise 4 günde 900 e arşiv muhtelif müşteri faturası olduğundan bunun çok zaman alacağı bu belgelerin anca kanun gereği 50 adet fatura şeklinde icmal yapılıp işlenmesi gerektiği bilgisini verdim fakat karşı taraf ısrarla tek fiş ile girilebileceğinden bahsetmekte atladığımız biryer mi var acaba.. Toplu olarak e defter yevmiyelerini nasıl oluşturmalıyız.

Cevap : Merhaba; e-defter kayıtlarında öncelikle belirtmek istediğimiz nokta Yevmiye maddesine konu olan her faturanın tek yevmiye maddesinde gösterilmesi gerekliliğidir. Bunun dışında; e-arşiv faturalardan toplu yevmiye kaydı ancak aşağıda belirtilen şartlarda kılavuzda belirtildiği şekilde yapılır; Fatura kaydına istinaden açıklama Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturaların, “18. Belge Tipi” başlığında açıklandığı gibi her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak e-Arşiv kullanıcısı olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri (ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler) e-Defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla faturayı kapsayacak şekilde yevmiye kaydı düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde yapılan kayıtta belge tipi “other”, belge açıklaması “eArşiv fatura icmali” olacaktır ve bu icmalin numarası ve tarih bilgisinin de yevmiye maddesinde gösterilmesi zorunludur. Ayrıca, bu icmalin e-arşiv raporu formatında ve aynı içerikte olması ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Bununla birlikte, muhasebe kaydına konu edilecek faturaların aynı mahiyette olacak şekilde gruplandırılması (Örneğin Mal ve Hizmet Satış Faturaları, Mal ve Hizmet Alış Faturaları, Genel Gider Faturaları, vb şekilde gruplandırılması) en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.