Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 14:19 (Üye) Soru : Merhaba; Engelli raporu bulunan ve rahatsızlığı sebebi ile heyet tarafından yıllık istirhat raporu verilen bir işçinin emeklilik nedeniyle iş akdi sonlanacaktır,işveren bu durumda istirhat raporu süresince işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlümüdür ? Değerli görüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Yargıtay kararlarında "Dairemizin uygulamasına göre akdin feshinden önceki dönem içerisinde alınan ve birbiri ardına gelen rapor süreleri ihbar öneline 6 hafta eklenmek suretiyle bulunan süreyi aşan kısım kadar süre kıdem tazminatına esas sürenin hesabında nazara alınmaması gerekir." hükmü bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.