Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2022 10:36 (Üye) Soru : Merhaba, Benim sorum şu şekilde. SMMM ruhsatına sahip ve çalışanlar listesine kayıtlı olan bir kişi, bir başka yerde SGK lı olarak çalışabilirmi. Odanıza telefonla sorduğumda yasak olduğunu söylediler ama "T.C.Ankara 9.İdare Mahkemesi 2013/1385 Esas no ve 2015/504 sayılı Kararında SMMM ünvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilmektedir. Konu ile ilgili bilgi rica ederim. İyi çalışmalar,

Cevap : Odadan doğru bilgi vermişler .Bağımsız çalışanlar aynı zamanda Bir işverene bağlı olarak çalışamazlar Yargı kararı davayı açanı bağlar. Bu konuda Danıştay davalar dairesi kararı olmadığı sürece emsal olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.