Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 14:36 (Üye) Soru : merhaba, çırak olarak alınan öğrenci hastaneye gitmiş. rapor almış işveren olarak onu bir yere bildirmek gerekiyor mu ?

Cevap : 5510 sayılı Kanuna göre 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılırlar. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Yani bunlar, işletmelerdeki pratik eğitimleri sırasında bir iş kazasına uğradıklarında, raporlu kaldıkları süre boyunca SGK’dan kaza parası alabilecektir. Dahası, uğradıkları iş kazası sonucu meslekte kazanma güçlerinin en az %10’unu kaybetmeleri durumunda kendilerine sürekli iş göremezlik geliri/iş kazası maaşı da bağlanabilecektir. Bu şekilde çalışan çırak ve öğrenciler hastalanıp rapor aldıklarında da ödenek alma hakları bulunmaktadır. Ancak, uygulama da bu haktan yararlanabilmeleri oldukça sıkıntılıdır. Zira, çıraklar GSS’li değildir ve SGK hak sahipliği sistemi hastalanan çırak için provizyon vermediğinden rapor da verilememektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.