Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 11:04 (Üye) Soru : Şirketimizin 31.12.2021 Bilançosunu hazırladığımızda, bilançodaki rakamlara göre Finansman gider uygulamasına tabi olduğumuz görünmektedir. 656 Kur fakları hesabında 102+120+320+103+340+321 ve 331 hesaplarda bulunan dövizli tutarlardan kaynaklı kur farkı zararları bulunmaktadır. İlgili hesaplardan kaynaklı kur fakı zararının tamamını gider kısıtlamasına tabi mi tutacağız? Bu kalemlerin hepsinde şirketin mal, alım ve satımından kaynaklı oluşan kur faklarıdır. Bir finansman dan kaynaklı kur farkı zararı içerisinde bulunmamaktadır.( Döviz bazlı banka yada bir finans kurumundan alınmış olan bir kredimizden kaynaklı kur farkı zararımız yoktur) Uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

Cevap : • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir, • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışında olup, Geçici Vergi Dönemi Beyanlarından itibaren dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir Finansman gider kısıtlamasının hesaplanmasına yönelik ÖRNEK aşağıda verilmektedir. ÖRNEK HESAPLAMA: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK) 1 ÖZ KAYNAK 200.000,00 2 BORÇ TUTARI 300.000,00 3 = (2-1) FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM) 100.000,00 4 ÖDENEN FAİZ TUTARI 50.000,00 5=(3/2) FİNANSMAN GİDERİ ORANI 0,33 6=(4*5) FİNANSMAN GİDERİ TUTARI 16.500,00 7=(6*10/100) FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG) 1.650,00 Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.