Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 11:18 (Üye) Soru : Merhaba , Bilindiği üzere döviz bürolarına 1.1.2022 tarihinden itibaren elektronik döviz alım-satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmişti. İlgili zorunluluk , döviz bürolarınca satılan kıymetli maden için de geçerli midir ? Bundan önce döviz alım satım belgesini ayrı kıymetli maden alım satım belgesini ayrı düzenlemek seçimlik bir haktı , dileyen ise döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi olarak tek bir belge üzerinde işlemlerini yaptırabiliyordu. Yeni durumla birlikte; 1- Elektronik döviz alım satım belgesi zorunluluğu sonucu, düzenlenecek belgeler e-döviz alım-satım belgesi ve e-kıymetli maden belgesi olarak ayrı ayrı ve her ikisi için de elektronik olarak mı düzenlenmelidir ? 2- E-döviz alım-satım belgesi ve kağıt ortamında Kıymetli maden alım-satım belgesi düzenlenebilir mi ? 3- Yukarıdaki 2 seçenek de doğru değilse , e-döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi tek bir belge olarak birlikte mi kullanılmalıdır? İyi çalışmalar

Cevap : 509 seri nolu VUK GnTb. Kıymetli madenler için özel bir düzenleme yok. bunlar için kağıt ortamda ÖKC veya fatura düzenlenmesi gerekir. 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 514 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür. Buna göre 2022 yılında söz konusu teslimlerde fatura düzenleme haddi 2.000 x 3) 6.000 TL olarak uygulanacaktır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre işlenmiş kıymetli madenler altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşlar ise elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşları ifade etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.