Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 15:54 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, İSMMO sitesinde haberlerde yer alan 25.12.2021 tarihli 7349 sayılı kanun açıklamasında kümülatif vergi matrahı 2 aylık izahatinde 10.000,00-TL brüt ücret alana göre örnekleme yapılmıştır. 2022 yılı 5.100,00-TL brüt ücret alan kişinin 12 aylık ücret bordrosu örneklemesi hakkında yardımcı olabilir misiniz? Saygılarımla.

Cevap : Konu ile ilgili olarak aşağıdaki link de bulunan 319 seri nolu GVK Genel Tebliğini ve örnekleri inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.