Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 16:10 (Üye) Soru : Selamlar 2022 yılında İhbar ve kıdem tazminatında asgari ücret oranında gelir vergileri ve damga vergilieri istisnamıdır

Cevap : Kıdem tazminatının Tavanı kadar olan kısım zaten GV den istisnadır. Kıdem tazminatı tavanı üstündeki kalan tutar ve ihbar tazminatı ödemenin yapıldığı aydaki kümüle vergi matrahına göre asgari ücret için tespit edilen kısım kadarlık kısmı GV ve DV den istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.