Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 16:35 (Üye) Soru : Bilanço usulüne göre tutulan şahıs firması kimyevi madde alış satışı yapmaktadır. Deposunda uzun süre durmuş ve bozulduğundan satamadığı malı nasıl zarara yazabilir. Fiilen yapması gereken ve muhasebesel olarak yapması gereken nedir. Bilginizi rica ederim.

Cevap : Bahsettiğiniz malın gider olarak yazılabilmesi için ;Vergi Dairesine müracaat ederek Takdir komisyonu kararı aldırmanız gerekir. Takdir Komisyon nezdinde yapılması şartıyla, söz konusu malların VUK’un 278. maddesine göre ‘Takdir Komisyonu’nca değeri sıfır kabul edilmesi şartıyla, doğrudan gider yazılabilir. Alışta ödenen ve Önceden indirilen KDV ise 1 No.lu KDV Beyannamesinin ‘İlave edilecek KDV’ satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.