Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2022 10:29 (Üye) Soru : Merhaba Türk Vergi Usul Kanununa tabi olmayan yabancı şirketin muhasebe kayıtlarında da banka kredilerini erken kapamaktan dolayı bankaya ödemek zorunda kalınan erken kapama cezası yine 689 hesap kodu altındaki Kanunen Kabul edilmeyen gidere mi yazılmalıdır? Teşekkür ederim

Cevap : Size verilen yanıt Türk vergi sistemine göre defter tutan Tam mükellef kuruma içindir. "Türk Vergi Usul Kanununa tabi olmayan yabancı şirket" .Sorunuzun bu bölümü anlaşılamadı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.