Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2022 12:50 (Üye) Soru : İyi Günler Yurtiçinde yabancı şahıslara yapılan 7.000 tl üstü satışlarda ödeme sistemi nasıl olmalı ? Teşekkürler

Cevap : Türkiye'de mukim olmayan yabancılara yapacağınız mal ve hizmet teslimlerinize ilişkin olarak bu kişilerce bedelin Türkiye'de ödenmek istenilmesi durumunda söz konusu bedelin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.(459,469, 479 ve 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.