Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2022 13:07 (Üye) Soru : Sayın danışman , şahıs olarak faaliyet gösteren bir anaokulunu başka bir kişiye devrediyoruz. Çalışan personellerin o güne kadar ki haklarını vererek çıkarıyoruz işten. Yeni alan kişi kendi adına mükellefiyet açarak işe devam ediyor. Bu durumda devreden olarak bizim ihbar tazminatı da ödememiz gerekir mi? Tüm personellerin devir tarihinde çıkışlarını yaptık.. Önceden de ihbar önelinde bulunmadık. Teşekkürler.

Cevap : Eğer işçi devri yapılmış ise; Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti gibi haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yani devirden sonra işten çıkarılma ya da haklı fesih durumunda; işçi devirden önce o işyerine hangi tarihte girmiş ise o tarihe göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer tüm işçilik alacakları hesaplanacaktır. Bu düzenlemelerin yanında, işyerinin devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumluluğu düzenlenmiştir. Devreden işverenin bu yükümlülüklerden sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. İki yıllık süre içerisinde devreden ve devralan işverenin birlikte sorumluluğu söz konusudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.