Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2022 13:08 (Üye) Soru : Sayın danışman, gerçek kişi mükellef olan bir anaokulunun kurum haklarını devrettik. Devralan kişi kendi adına işyeri açarak personelleri kendi adına giriş yaptı. Çalışan personellerin iş akitlerini de devir tarihinde feshedilmesi durumunda devreden olarak ihbar ve kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunda bilgi almak istiyoruz. ..Teşrkkürler

Cevap : Buna göre; devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti gibi haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yani devirden sonra işten çıkarılma ya da haklı fesih durumunda; işçi devirden önce o işyerine hangi tarihte girmiş ise o tarihe göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer tüm işçilik alacakları hesaplanacaktır. Bu düzenlemelerin yanında, işyerinin devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumluluğu düzenlenmiştir. Devreden işverenin bu yükümlülüklerden sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. İki yıllık süre içerisinde devreden ve devralan işverenin birlikte sorumluluğu söz konusudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.