Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 16:36 (Üye) Soru : Merhaba, Bir yakinim bir inşaat firmasinda mühendis.Sirket sahibi K.Makedonya da meyvesuyu fabrikasi kuruyur ve Mühendis olan yakinim bu kurulacak Sirketin müdürü pozisyonunda olacak ve oturma İzni alacak. Buradaki sigortası devam edebililir mi, o sirkette Sigortalı mı olmak zorunda Nasil bir yol izlemek gerekir.Şimdiden teşekkürler. Bilal yalın

Cevap : Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat (1.) Bu Sözleşme aşağıdaki mevzuata uygulanır: 1. Türkiye bakımından: 1.1 İşçileri (Tarım işçileri dahil) kapsayan sosyal sigortalar (Hastalık, Analık, İş kazaları ile Meslek Hastalıkları, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm) hakkındaki mevzuat, 1. 2 Devlet memur ve hizmetlilerini kapsayan T.C. Emekli Sandığı hakkındaki mevzuat,(Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm) 1.3 Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar hakkındaki mevzuat, (Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm) 1.4 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarla ilgili mevzuat, 2. Makedonya bakımından: 2.1 Sağlık sigorta ve sağlık koruma, 2.2 Emeklilik ve malûllük sigortası, 2.3 Çalışma sırasında kaza ve mesleki hastalığa kapılma sigortası, 2.4 İşsizlik sigortası, 2.5 Çocuklar için ek ödeme, (2.) Bu Sözleşme, 3 ncü paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1 nci paragrafta belirlnen mevzuatı değiştiren, ilaveler getiren, birleştiren veya yerine geçen kanun, tüzük ve diğer mevzuatlara da uygulanır. (3.) Bir tarafın mevzuatında kişi ve hak kapsamını genişleten düzenlemeler, diğer tarafa üç ay içerisinde bildirir. Bu bildirime, bildirimin alındığı tarihten itibaren diğer tarafça üç ay içerisinde bir itirazda bulunulmadıkça bu Sözleşme kapsamında uygulanır. 4 (4.) Yeni bir sosyal sigorta koluna ilişkin mevzuat, Taraflar arasında bu maksatla Sözleşme yapılması şartıyla uygulanır. Kişi ülkemizde kurulu olan şirkette sigortalı olup iş görmek amacıyla Makendonya ya gönderilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.