Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 10:58 (Üye) Soru : Sinema sektöründen faaliyet gösteren serbest meslek erbabı mükellef, kullanmış olduğu ekipmanları kiraya vermesi durumunda stopaj dan muaf sadece kdv içeren smm düzenleyebilir mi?

Cevap : Sinema faaliyetinden elde edilen kazanç TİCARİ kazanç dır. Serbest meslek kazancı olmaz. Kiralamadan elde edilen gelir için Fatura düzenlenir.% 18 KDV hesaplanır Stopaj olmaz. Şayet bahsettiğiniz kişi sanatçı ise Serbest meslek erbabıdır. Kiradan elde ettiği gelir GMSİ olur. Kiracı olan mükellef Ödemeden % 20 GV stopajı yapar Bedelini de Bankaya yatırır.Sanatçının elde ettiği GMSİ yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir. KDV söz Konusu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.