Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 12:26 (Üye) Soru : Sayın, Ltd Şti firmamızı tasfiye giriş işlemini sicile tescil ettirdik. 12.01.2022 tarihinde ilan oldu. Ocak ayı kdv beyanını iki unvanla ayrı ayrı mı vericem. Aralık kdvsinin eski unvanla vereceğimi düşünüyorum. Kurumlar beyannamesini 2021 dönemine ait olanı normal kanuni süresinde mi vericem. 2022 Ocak 12sine kadar olan dönemde Kurumlar beyannamesi vericek miyim, ne zaman vericem. Bilginizi rica ederim.

Cevap : Aralık /2021 eski unvan ile verilir Ocak dan itibaren tasfiye halinde unvanı ile beyannameler verilir. 2021 hesap dönemi KV beyannamesi normal sürede verilir. (01-30-/Nisan/2022) 01/01/2022-12/01/2022 dönemi için tasfiye halinde unvanı ile Kurumlar Vergisi Kanun’un 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir (01-25-/Mayıs /2022 tarihinde verilecektir. )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.