Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 13:41 (Üye) Soru : Hizmet ihracı yapan işletme defterine tabi mükellef ,dönem sonu bankadaki döviz bakiyesine (ihracat bedeli) değerleme yapmak zorundamıdır.Teşk.

Cevap : İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar yabancı para cinsinden Banka hesabı , T.C. Merkez Bankasına bıraktığı için değerlemede T.C. Merkez Bankasının yayımladığı kurlar dikkate alınacaktır. Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler işlemin yapıldığı günkü döviz alış kuru üzerinden gelir kaydettiği işleme ilişkin olarak değerleme günü itibariyle ortay çıkan lehe kur farklarını gelir olarak kayıt edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.