Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 16:46 (Üye) Soru : SAYIN YETKİLİ SGK E TEBLİGAT İÇİN ''01.10.2021 ÖNCESİ SİGORTALI ÇALIŞTIRMIŞ VE HALİ HAZIRDA İŞÇİSİ OLMAYAN İŞVERENLER İSE BAŞVURMAK ZORUNDA DEĞİLDİR. ANCAK İHTİYARİ OLARAK BAŞVURABİLİRLER'' BÖYLE BİR MADDE VAR MI.? İYİ ÇALIŞMALAR....

Cevap : Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. (2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler. (3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.