Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2022 16:53 (Üye) Soru : Merhaba; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca incelemeye tabi tutulan mükellefim için sahte ve yanıltıcı belge kullanmaktan ÖUCZ, Vergi Ziyaı cezası kesildi ve kullanılan dönemlerde de faturaların çekilerek KDV beyanlarının düzeltilmesi istendi.Mükellef uzlaşma komisyonunda anlaşamadı ve mahkemede dava açtı. Vergi dairesince tarafımıza yapılan tebligatta KDV devir kdv düzeltmelerinin yapıldığı ve 11/2021 dönem devreden KDV'nin onların verdiği rakama göre dikkate alınması gerektiği söyleniyor. Dava sürecindeki bu işlem için KDV devirlerinin düzeltilmesini yapmamam gerektiğini düşünüyorum.Bu düzeltmeyi yaparak vergi mahkemesi karşısında aslında bunu kabullenmiş olmak durumuna düşmeyecek miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Mali müşaviri olarak nasıl bir işlem yaparsam mükellef, mahkeme ve diğer kurumlar karşısında işin doğrusunu yapmış olurum.Düzeltme verirsem sonradan mükellef mahkemeyi kazanırsa ne olacak ? Bu husula ilgili bilgilendirilmek istiyorum. Teşekkür Eder, İyi Çalışmalar dilerim.

Cevap : dava konusu olmuş bir olaya için düzelteme beyannamesi verilmez.Dava sonucunu bekleyiniz. Düzeltme mükellefin kendi iradesi ile yapılan bir işlemdir. VD size bu konuda ısrarcı olmaz.Başkaca bir yol veya önerimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.