Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2022 11:14 (Üye) Soru : Merhaba, VUK’un Mükerrer 298/Ç maddesine göre yapılan sürekli yeniden değerleme öncesi, VUK Geçici 32. maddesine istinaden yeniden değerleme yapmak mecburi midir? Mecburi olması durumunda 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanabilecek sürekli yeniden değerleme için VUK 32. madde 31.12.2021/31.12.2022 gibi dönem sonlarında mı yapılmalı dır?

Cevap : VUK Geçici 32. maddenin uygulaması zorunlu değildir. " Bu maddeyi ihdas eden Kanunla mükerrer 298 inci maddeye eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler, anılan fıkra uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) aşağıdaki şartlarla yeniden DEĞERLEYEBİLİRLER. ""
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.