Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.01.2022 11:47 (Üye) Soru : sayın yetkili, ltd şirket ortağı şirketinde sigortalı olarak çalışıp bir ücret alıyor. aynı zamanda huzur hakkı da alabilir mi ?alırsa gelir vergisi açısından tek tek mi değerlendirilir ?yok sa toplam ücret huzur hakkı+ücret olarak mı değerlendirilir. teşekkür ederim.

Cevap : Vergi muamelelerinde esas olan gelir ve giderin gerçek olup olmamasıdır. Şirket ortakları bilfiil şirket işlerini görmeleri durumunda Genel Kurul’un kararı doğrultusunda “Çalışan Ortaklarına” ücret ödeyebilirler. Ortağın Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyesi olması önemli değilir. Eğer ki; şahsi mesaisini tamamen veya kısmen şirket işlerine ayırıyorsa ,yaptığı işler karşılığı ücret alma hakkı mevcuttur.Tatbikatta ücret ödemeleri Huzur Hakkı,aylık yönetim ücreti, denetçi hakkı,denetçi parası gibi değişik adlarla ödenmektedir.Her ne ad altında ödenirse ödensin,ortakların şirketten aldıkları “ücret” olarak adlandırılır. Bedeli nakdi veya ayni veya sair şekilde bir menfaat olarak ödenmesi sonucu değiştirmeyecekir. Kısacası şirket ortakları ortak oldukları şirketten ücret alabilirler. şirket ortaklarının aldıkları ücretler gelir vergisi ve damga vergisine tabi olacaktır. Sosyal Güvenlik pirimi yönünden ise durum farklı olacaktır. a) Ortak ; tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak şirkette bilfiil çalışmakta ise ssk primi çalıştığı günlere isabet eden tutarda ödenecektir. b) Ortak; ssk veya emekli sandığından emekli aylığı almakta ve fakat şirkette bilfiil çalışmakta ise ilgili ssk mevzuatuna göre destek primi ödenerek çalışacaktır. c) Ortak ; bağkur’dan emekli ise belli tutarda emekli aylığından kesilmek suretiyle şirketinde çalışacaktır. Vergi mevzuatı açısından ne şekilde çalışıldığının önemi olmayıp,her halukarda vergi ve damga vergisi ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.