Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2022 11:51 (Üye) Soru : Merhabalar, Tasfiyesi tamamlanıp, sicllde tasfiyesi 23 Aralık itibariyle tescil edilen firmanın özkaynaklar altında yer alan geçmiş yıl kar - geçmiş yıl zararları - yasal yedeklerini ve dönem net zararını topladığımda 1200 TL lik bir kar kalıyor. Bu tutarın yurtdışına gönderimi öncesi stopaj kesintisini yaptık. Kar dağıtımına konu olan bu tutarı kapanış kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümündeki kar dağıtım tablosunun hangi bölümüne yazmam gerektiği hususunda desteğinizi rica ederim. Teşekkürler,

Cevap : EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir. 2020 Yılında Aktif toplamı veya Net Satışlar toplamı aşağıdaki tutarları AŞAN mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar ( Sadece Kar DağıtımTablosu) 2020 Yılı Aktif Toplamı 27.681.000,- TL 2020 Yılı Net Satışlar Toplamı 61.514.000,- TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.