Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 11:47 (Üye) Soru : Sayın yetkili, mükellefimiz ocak 2022 tarihinde gerçek usulde işletme defterine tabi olarak açılışı yapılmıştır. 464603-Dişçilikte Kullanılan Alet Ve Cihazların Toptan Ticareti (Protezler,Bağlantı Parçaları Dahil) faaliyeti ile iştigal etmektedir. Faaliyette bulunduğumuz sektörde E-Faturaya geçme zorunluluğu varmıdır? (Eczanelerde ve gözlükçülerde olduğu gibi)

Cevap : Merhaba; ' Mükellefiniz VUK 526 sıra No'lu Genel Tebliğ kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). yukarıdaki kriterler kapsamında kalıyorsa e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacaklardır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.