Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.01.2022 10:20 (Üye) Soru : Merhaba, Benim sorum gider makbuzu ile ilgili, Bilgisayar ve internet hizmetimizi yaptırdık, Karşı taraf , şahıs olduğu için fatura veremedi,Gider makbuzu imzalatacağız, Gider makbuzunda stopaj oranı ne kadar,ve muhtasar beyannamede hangi kod ile beyan etmeliyiz,?

Cevap : Aldığınız hizmet için düzenlenen Gider pusulasında % 20 GV stopajı yapılacak (Arizi serbest meslek kazancı) Muhtasar kodu 022
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.