Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2022 13:15 (Üye) Soru : Konu: Yurt dışında Yararlanılan Mimarlık Hizmetlerinde %50 Verği Avantajı: Türkiyede ltd. şirket ortagı olan kişinin Yurtdışındada başka bir Şti ortaklığı bulunmaktadır. Türkiyedeki Şti. Yurtdışındaki Şti MİMARLIK HİZMETİ veriyor. %50 K.V istisnasından faydalanabilir mi.?

Cevap : İstisna tanımlaması aşağıdadır. Tanımlamaya göre ortakların konumu değil Hizmetin Türkiye de verilmesi ve hizmetten yararlanan mükellefin Yurt dışında olması gerekir. KVK Diğer indirimler Madde 10 (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.