Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 11:36 (Üye) Soru : Sayın danışman sanayi bölgesinde faaliyet gösteren E-irsaliye mükellefimiz bazı günler elektrik kesintisi olacağı ile ilgili Müdürlük ten yazı geldi. Elektrik olmadığı zamanlarda mal sevkiyatında kağıt irsaliye kesebilirmiyiz. Teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; e-İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra mevcut matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin imha edilmesi zorunlu olmayıp, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 8. Diğer Hususlar bölümünde belirtildiği üzere, Tebliğde belirtilen e-Belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunlu olduğundan, mevcut matbu sevk irsaliyelerinden ihtiyaç miktarının bu amaçla bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, imha edilmek istenen matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin, bağlı olunan vergi dairesine başvurmak suretiyle, vergi dairesi tarafından bir tutanağa bağlanarak iptallerinin sağlanması gerekmektedir. Matbu düzenlenen irsaliyenin izleyen gün içinde mutlaka e-irsaliyeye dönüştürülmesi gereklidir. (Matbudan) iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.