Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 11:13 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, V.U.K 509 Sayılı Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere bir TASLAK tebliğ 22.01.2022 Tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tebliğe dönüşür ise, buna göre, 01.01.2021 Hesap Döneminde 10 Milyon ve üzeri ciro yapan firmalar E-İrsaliyeye geçmek zorundalar. Nakliye ya da Lojistik firmaları E-İrsaliye kapsamına giren firmaların ürünlerini taşırken taşıma irsaliyesi düzenlemek zorundalar. Bu durumda lojistik firmaları da 2021 Döneminde 10 Milyonun üzerinde ciro yapmışlarsa Taşıma irsaliyelerini E-İrsaliye olarak mı yoksa kağıt olarak mı düzenleyecekler, bilgi verebilir misiniz?

Cevap : Merhaba; Taslaktaki bazı uygulamalar, VUK 535 sayılı Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. sorunuzda geçen brüt satış hasılatı ile ilgili durum aşağıdaki şekilde güncellenmiştir; "ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir". e-irsaliye taşıma irsaliyesi değildir. sağlıklı günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.