Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2022 11:29 (Üye) Soru : Turizm acentası olan bir firmamız e-fatura sistemine dahil oldu, 10 milyon ciro sınırını geçtiği için e-irsaliye sistemine de dahil oluyor, ancak firma hizmet sektöründe ve ticari hayatı boyunca hiç irsaliye kullanmadı, bu firma e-irsaliye sistemine dahil edilmeli mi.

Cevap : Merhaba; e-irsaliye uygulaması geçiş kriterini sağlayan tüm mükelleflere getirilen bir yükümlülük olup tebliğde geçen ifade aşağıdaki gibidir. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) kapsamında; "e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir." iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.