Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2022 10:39 (Üye) Soru : Limited şirketi tasfiye sonunda tasfiye sonlandırma kararı aldık. Ticaret sicilinde Aktif : yoktur Pasif: yoktur Beyan ettik. Vuk kanuna göre 30 gün içinde tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi vereceğiz. İnternet vergi dairesinden aktif (0) Pasif(0) Yazdığımızda tahakkuk yapamıyoruz. Nasıl beyan edeceğim. Örnek rica etsem

Cevap : Sorunuz daha önce cevaplandı. Ticaret sicile verilen tablo (0) olabilir. Tasfiye sonundaki Gelir tablosu ve bilanço beyannameye eklenir. (0) bakiyeli Mali tablo olmaz. Her hesap kapansa da Kasa/ Banka- Sermaye hesabı mutlaka olması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.