Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.01.2022 12:38 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman; Bütün mesleki sitelerde gelir vergisi istisna tutarı, hizmet erbabı için, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden 638,01 TL. olarak hesaplanmaktadır. Oysaki; emekli çalışanlarda İşçi SGK Kesintisi % 7,5 olup, asgari ücretin brüt tutarına yani 5.004.- TL. sına isabet eden gelir vergi kesintisi 694,31 TL. çıkmaktadır. Bu durumda emekli çalışanlarda uygulanacak istisna tutarı 638,01 TL. midir? Yoksa 694,31 TL. midir? Bu konuda belirsizlik var sanırım. Ben emekli ve normal çalışan için ayrı bir düzenleme göremedim. Ya da benim atladığım bir ayrıntımı var? Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap : Konu ile ilgili olarak aşağıdaki link de bulunan GVK319 sayılı Genel Tebliği taslağını inceleyiniz. Tebliği de konu ile ilgili örnek vardır. Tebliği bu hafta Resmi Gazete de yayımlanacaktır. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/gv319_24012022.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.