Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.01.2022 16:36 (Üye) Soru : merhaba, maden işletmeciliği işi ile iştigal eden mükellefimiz T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman işletme Müdürlüğü, Sakarya Orman Bölge müd.Özel Bütçe Muhasebe birimine "arazi izin bedeli" borcunu yapılandırma kapsamında yapılandırmış olup her ay düzenli ödemektedir. Ödeme gerçekleştirildiğinde ilgili kurum tarafından "muhasebe işlem fişi" tarafımıza gönderilmektedir. Bu fişte %18 KDV de mevcuttur. Söz konusu KDV'yi indirim konusu olarak alıp KDV1 beyannamesine dahil etmekteyiz. Mevcut belge E-belge statüsünde olmadığından ve KDV matrahının 5.000 TL üzerinde olması sebebi ile Form Ba da bildirim yapılması gerekmekte midir?

Cevap : Yapılandırılan borç için önceden alınan belgede KDV hesaplanmış ve ödenmiş ise ; Bahsettiğiniz belgedeki KDV indirilmez. Önceden indirim yapılmamış ise elbette KDV indirilir. Önceden hiç kayda alınmamış ise bu belge B formuna yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.