Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2022 09:44 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, hepimizin bildiği üzre Finansman gider kısıtlaması hesabında yabancı kaynak toplamı ile öz sermaye tutarları dikkate alınıyor. Dönem sonunda işlemlerinde özün önceliği kavramı gereği103 verilen çekler hesabını 321 nolu hesaba virman yapmamız gerekiyor. dolaysıyla 103 verilen çekler yabancı kaynaklarrda gözükecek. Hesaplamayı yaparken 103 verlen çekler tutarını çıkarmak mı gerekir.?saygılarımla.

Cevap : Yapılan işlem TDHP göre Hesap virmanı dır. 103 hesap kısıtlamaya tabi tutulmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.