Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2022 10:49 (Üye) Soru : Merhaba çalıştığımız şirket bir firmanın ofisinin tadilat işini aldı , biz de bu işleri yaptırmak için alt taşeronla sözleşme yaptık ve sgk da bizim alt taşeronlar dosya açtılar bizim sgk numaramızdan bu dosya için , sorum şu : al taşeronlardan birisi ile yapılan sözleşme 193.000 TL şap işi bunun işçilik oranı var mıdır neye göre hesaplama yapmamız gerekiyor ? işini bitirdiği zaman sgk da kapanış yaparken eksik işçilik ödeyip ödemediğini nasıl yapmamız gerekiyor ?

Cevap : ihaleli olarak yapılanlar dışındaki bina (inşaat) tadilat ve yıkım işlerinde asgari işçilik uygulaması farklılık arz etmektedir. Çünkü bu işlerle ilgili olarak uygulanacak asgari işçilik oranları belli olmasına karşılık, bu oranın üzerine uygulanacağı matrah yani maliyet bazen belirlenememektedir. Dolayısıyla ihale konusu olmayan bina tadilat ve yıkım işleriyle ilgili asgari işçilik uygulamasında, – İhale kapsamı dışında da olsa bina tadilat veya yıkım işi fatura karşılığında yapılmışsa KDV hariç fatura tutarı esas alınarak, eğer böyle bir imkan yoksa Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya müfettişler tarafından maliyet tespiti yapılabiliyorsa bu maliyet tutarı esas alınarak asgari işçilik hesaplaması yapılmaktadır. – Bunun dışında; ruhsata tabi olmayan ve maliyet hesabı yapılamayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için işverenin Kuruma borcunun olmaması; herhangi bir ihbar, şüphe veya şikâyetin de bulunmaması halinde işveren tarafından yapılan bildirim yeterli görülerek işyeri dosyası kapatılmakta; ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması veya yapılan işle ilgili hiç işçilik bildirimi olmaması halinde ise Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları (Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya müfettişler) tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılmaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.