Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2022 16:50 (Üye) Soru : İnşaat işyerlerinde puantajla çalışan işçiler var .Bu işçiler için gelir vergisi istisnası uygularken ay içinde başka işyerlerindeki çalışmaları ile ilgili bir beyan mı almalıyız? Aynı işverenin farklı şantiyelerinde çalışan işçiler için istisna her işyeri için uygulanacakmıdır? Birden fazla işverenden ücret alma durumunda olur mu? Mesela A mükellefinin A şantiyesinde 5 gün B şantiyesinde 5 gün C şantiyesinde 10 gün çalışması var ise ve asgari ücretle çalışıyorsa üçüde gelir ve damga vergisinden istisna mıdır?

Cevap : “GVK 23/ 18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).” Birden fazla işverenden ücret alınması halinde çalışandan yazılı beyan alınır. Detaylı ve örnekli uygulama için aşağıdaki linkde bulunan Tebliği inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3087/Mevzuat-Dosya/27012022-gvk-seri-no-319.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.