Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2022 12:14 (Üye) Soru : Merhaba, 319 Seri nolu G.V. Tebliği ile yasalaşan Asgari Ücrette isabet eden Gelir Vergisi istisnası uygulamasında net ücretlilerin durumu hakkında bilgi rica ediyorum. Örneğin 6.000 TL net ücret ile anlaşılan çalışana istisna edilen gelir vergisi bedeli artı ödeme olarak yapılmalı mıdır. Yani daha önce AGİ'de olduğu gibi 6.000+İstisna bedeli ... Ödenmesi gerekiyorsa bunu bordroda nasıl beyan etmeliyiz, ücret gibi değerlendirip bordroya koyulması durumunda işverene ek maliyet olacaktır. Bilgilendirme rica ediyorum.

Cevap : Ücret için Net den brüte hesaplaması yapılır. Asgari ücret kadarı için GV istisnası uygulanır. Net ücret ile anlaşan işveren elbette mali yükümlülüklere katlanacaktır. Ücret belirlemelerinde esas olan Brüt ücrettir. Düşündüğünüz hesaplama yöntemi doğru bir yöntem değildir. Net + istisna olmaz. Net + AGİ hesaplaması da yanlış hesaplamadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.