Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 11:50 (Üye) Soru : arac alım satımı yapan mukellef 2020 yılı brut satısı 1046,000 2021 brut satısı 320,000 TL e fatura gecmek zorundamı e fatura ya gecer ıse 2023 yılında e deftere gecmek zorundamıdır

Cevap : Merhaba; VUK 535 No'lu Genel Tebliği kapsamında; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler, e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacaklardır. Yukardaki kapsamda olup zorunlu olarak e-fatura sistemine geçiş yapacak mükellefler, izleyen yılın başından itibaren e-defter uygulamasına zorunluluk kapsamında geçeceklerdir iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.