Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2022 09:10 (Üye) Soru : Merhabalar. Limited şirketimiz 31.12.2021 tarihine kadar faaliyetine kira ödediği fabrika binasında devam etmiş olup söz konusu fabrika binasına yapmış olduğu tamir bakım giderlerini 264-Özel maliyetler hesabında takip etmiş ve amortisman ayırmıştır. 01.01.2022 tarihinden itibaren kira olarak faaliyet gösterdiği binayı şirketimiz satın almış ve aktifine kaydetmiştir. 31.12.2021 tarihine kadar 264 hesap ve 257 hesapta ki bakiyeleri 252 binalar hesabına şuana kadar ayrılan amortismanı 257 hesaba virman yapabilir miyiz.

Cevap : Hayır böyle bir işlem olmaz. Her işlem kayıtlarda yer alır. İtfa etmediğiniz özel maliyet amortisman payı var ise giderleştireceksiniz .G.menkul için aktife alındığı tarih den itibaren amortisman ayırmaya başlayacaksınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.