Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2022 09:56 (Üye) Soru : 2021 Defter kaydında Firmam Bankadaki döviz için Ekim Kasım Aralık dönemi için 840.784,63 TL Kur Farkı Yazdı 646 Hesapta Kur Koruması kararına istinaden döviz bozarak TL çevirerek Kur Koruma Vadeli Hesap yaptı , Sorum Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak Ayında Oluşan 646 hesaptaki Kur Farkları için Muhasebe olarak bir kayıt yapacakmıyız. Yoksa Bu Kur Farklarını Kurumlar Vergisi 4.Dönem ve İlk dönem Geçici Vergi Hesaplamasında İstisna Olarak İndirerek KV Karşılığınımı ve Geçici Vergi hesaplayacağız. Örneğin Kurum Kazanıc 150.000,00 KKEG 1.000,00 Kur Farkı İstisnası 51.000,00 Mali Kar 100.000,00 Kurumlar Karş. 25.000,00 Net Kar 125.000,00 31/12/2021 Kayıtlar 691-Kurumlar Verg.Kar. 25.000,00 370-Kurumlar 25.000,00 Kurumlar Karşılığı 690- Dönem Karı 150.000,00 691-Vergi Karş 25.000,00 692- Net Kar 125.000,00 692-Net Kar 125.000,00 590-Dönem Karı 125.000,00 Bilanço Devri. Geçici Kaydı 193- Geçici Vergi 25.000,00 360-Ödenecek 25.000,00 Geçici Tahakkuk 371-Peşin Ödenen 25.000,00 193-Geçici Vergi 25.000 Başka Şekilde Bir kayıt Yapılacakmıdır. Sene Sonu E-Defter gönderimleri geldiğinden dolayı Odanın acilen meslektaşları aydınlatmasını rica ederim.

Cevap : Yapılan düzenleme ile; Kurumlar mükelleflerin ve Bilanço esasına tabi Gelir Vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2021/Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17 Şubat 2022) kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançların Kurumlar ve Gelir Vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. a) Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı vergiden istisnadır. b) 2021 yılı 4 üncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisnadır.. 2) 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm Maddenin 2 nci fıkrasıyla, yukarıdaki düzenleme kapsamına girmemekle birlikte, kuramların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların Kurumlar Vergisinden ve Gelir Vergisinden (Bilanço usulü defter tutan) istisna edilmiştir.. 3) Altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü Maddenin 3 üncü fıkrasıyla, Kurumları Vergisi mükelleflerinin ve Gelir Vergisi mükelleflerinin (Bilanço usulü defter tutan) 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların Kurumlar Vergisinden ve Gelir Vergisi istisna edilmiştir. 4) Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması Maddenin 6. fıkrasında, Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. Konu ile ilgili olarak GİB sitesinde bulunan tebliği taslağını inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.