Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2022 09:09 (Üye) Soru : Merhaba tasfiye işlemiyle ilgili sorularım aşağıdaki gibi olup, desteğinizi rica ederim. Tasfiye Giriş Tescil Tarihi: 11.10.2021 Alacaklı Çağrı 3.İlan Tarihi: 09.11.2021 01.01.2021 – 10.10.2021 Tasfiye öncesi dönem için 4.Dönem Geçici vergi ve 2021 Kurumlar Vergisi normal verilecektir. Doğru mudur? 11.10.2021 -31.12.2021 tasfiye dönemi için geçici verilmeyecek ancak Kıst dönem Kurumlar Vergisini ne zamana kadar vermeliyiz? 01.01.2022 – XX.XX.2022 tasfiyenin bitiş tarihi sonuna kadar olan kısım için kurumlar vergisi hangi tarihe kadar verilmelidir? Teşekkürler

Cevap : 01/10/2021-11/11/2021 dönemi için 4. dönem geçici vergi beyannamesi verilecektir (17/02/2022 tarihine kadar) 01/01/2021-11/10/2021 Tasfiyeye giriş beyannamesi (Kıst dönem ) 01-25/Şubat/2022 tarihleri arasında KV beyannamesi verilecektir. Daha önce verilemez. ( Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesi ) 12/10/2021-31/12/2021 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi ise ; 01-30/Nisan/2022 Tarihi arasında verilir. (Normal KV beyannamesi) Tasfiye sonu beyannamesi ise; Tasfiye kararının tescilinden itibaren 30 gün içinde Son KV beyannamesi verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.