Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2022 11:29 (Üye) Soru : Merhaba, Özel sektör küçük işletmelerin ücret sistemi genelde Net 'ten Brüte şeklinde uygulanmakta. Bu durumda Asgari ücretin üstünde ücret alanların Ağustos ayı bordrosundan Brüt ücret belirgin şekilde artmış buna paralel olarak Gelir vergisi de önceki aya göre 4 kat artmış olarak tahakkuk etmekte. Takip eden aylarda ise Brüt ücret Ağustos ayına göre daha düşük olarak hesaplanmakta. Bu husus Ücrette azalma yapılamaz kuralına aykırı olduğuna göre SGK nezdinde sorun teşkil edebilir mi.

Cevap : Konunu yasal zeminde karşılığı bulunduğundan sorun teşkil etmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.