Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2022 16:57 (Üye) Soru : Sayın danışman. Kurumlar vergisi beyannamesinde veya dördüncü dönem kurum geçici vergi beyannamesinde kurum kazancı bulunmamasına rağmen nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi bildirimi yapmak gerekli midir.

Cevap : Nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yapılabilecektir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmadan izleyen hesap dönemleri matrahından indirim konusu yapılabilecektir. Geçici Vergi uygulaması için ise; indirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.