Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2022 16:36 (Üye) Soru : 319 Seri nolu Tebliğ'de birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabına asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi istinası en yüksek olana uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumdan farklı olarak aynı işverene ait birden fazla SGK dosyasında girişi olan personellerin durumu nasıl olacaktır? Örnek vermek gerekirse 5.100-TL brüt ücret ile çalışan personelin 1.SGK dosyasında 18 günlük çalışması için 3.060-TL, 2.SGK dosyasında ise 13 günlük çalışması için 2.210-TL brüt ücreti vardır. Bu durumda personelin gelir vergisi 671,93-TL olmaktadır. Asgari ücret istinası düşüldükten sonra ise 33,92-TL ödenmesi gereken gelir vergisi çıkmaktadır. LUCA programında bordro yaparken her şantiyeyi ayrı ayrı değerlendirdiği için tutarlar asgari ücret istinasının altında kalmaktadır ve vergi çıkmamaktadır. Bu durumu nasıl çözmemiz gerekir? Yazılım ile alakalı bir problem mi var yoksa tebliğ'de yanlış anladığımız bir durum mu söz konusu. Aynı işverene ait farklı dosyalar olması kafa karışıklığına sebebp olmaktadır.

Cevap : Aynı işverenin şubelerini den de ücret alınsa tek bordro yapılır. Asgari ücret istisnası bu bordrodan yapılır.Tek işveren sayılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.